Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

ISO 14001:2015

- som certifiering skall vara

ISO 14001:2015

Alla påverkar, bli en del av lösningen

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att värna om vårt hem, vår planet. Genom att certifiera er mot ISO 14001:2015 blir ni en del av lösningen. Genom att systematiskt utvärdera er påverkan, planera hur ni minskar den och ständigt bli bättre. Detta genom bland annat revidera ert ledningssystem med oss på FirstCert.

framgång kan alltså inte bara mätas ur ett ekologiskt perspektiv utan också ur ett ekonomiskt

-FirstCert AB

Varför ISO 14001:2015?
När man arbetar med ISO 14001:2015 så kommer man få besvara frågorna kring vilka potentiella utsläpp som man som företag, detta beskrivs i vad som kallas för miljöaspekter. Aspekterna har sin grund utsläppen till vår natur: mark, vatten, luft. Förbrukning: råmaterial, naturresurser och energi och resultatet av er verksamhet i egenskap av generering av avfall/biprodukter eller utsläpp till er närmiljö (värme, strålning, vibrationer/buller eller ljus.

Dessa aspekter, tillsammans med intressenters krav och förväntningar och legala eller bindande krav formar sedan ert ledningssystem och vägen framåt mot ett minskat avtryck på miljön.

Fördelarna med att certifiera sig mot ISO 14001:2015

Utöver det övergripande målet att värna om vår gemensamma miljö så hittar man andra fördelar som:

  • Resursminimering, mer pengar kvar i plånboken
  • Ökat förtroende
  • Renare miljö, friskare människor
  • Tydlig fokus på bindande krav – säkrare företag

ISO 14001:2015 och er kommande framgång kan alltså inte bara mätas ur ett ekologiskt perspektiv utan också ur ett ekonomiskt.


ISO 14001:2015 ihop med ISO 9001:2015
Båda standarderna bygg på samma struktur (ANNEX SL) så av kapitlen har samma numrering/benämning. Allt för att göra ett så integrerat system som möjligt. Detta underlättar framtagningen av ledningssystemet samt den fortsatta utvecklingen av det.

Även ISO 45001:2018 och ISO 27001:2017 bygger på samma principer.

Varför välja FirstCert?
Vi har valt vår slogan ”Som certifiering skall vara”; Det syftar till att sätta kunden i fokus och genomföra revisioner som bidrar till en förbättring av verksamheten, utifrån de premisser som vår kund har.
Utöver vår erfarenhet så ligger självklart standarden som grund till vårt agerande i fält.
Låt oss tillsammans bli en del av lösningen