Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

FirstCert AB

- som certifiering skall vara

ISO 9001:2015

Hur får man nöjda kunder? Genom att leverera den kvalitet som förväntas, eller högre

ISO 14001:2015

Vill ni visa att ni är en del av lösningen? Certifiera er mot miljöstandarden ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Personalen är det dyrbaraste inom företaget, certifiera er mot ISO 45001:2018

Senaste nytt

Tag del av det senaste som händer inom ledningssystem :ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

FirstCert AB, först med ny teknik

FirstCert AB, först med ny teknik Det är med viss stolthet vi idag kan presentera ett helt nytt koncept inom revision.Covid-19 har drabbat oss alla på något sätt, inte minst[…]

Read more

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö Svenska standardinstitutet skriver följande kring ISO 45001:2018: Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är[…]

Read more

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

– En stor del av vårt liv tillbringar vi på våra arbeten och det finns en nära koppling mellan arbete och individens hälsa och välmående. Därför är det viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är. Ett hälsosamt arbetsliv är ett prioriterat område i den nya arbetsmiljöstrategin. Vi behöver fokusera på det som idag är hälsofrämjande i våra arbetsmiljöer för att fortsätta sträva efter ytterligare förbättringar för att skapa långsiktig hållbarhet och hälsa, säger Johan Stenmark projektledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Read more

Välkommen till FirstCert AB

I februari 2020 öppnades portarna hos FirstCert AB, Sveriges senaste certifieringsorgan inom ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2015.

Vår ambition är att tvätta bort uttryck som “det där ISO:t” och genom vår erfarna personal faktiskt lyfta på locket och diskutera vad det faktiskt går ut på: Styrning. För det är faktiskt det som certifiering handlar om, hur man styr sin verksamhet baserat på den information man har. Läs mer om oss genom att klicka på knappen nedan. Eller använd menyn i toppen av skärmen för att navigera. Mer om oss