Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

ISO 9001:2015

- som certifiering skall vara

Vad är kvalitet?

På den frågan finns det många svar, kanske för att det är ett väldigt komplext uttryck; Dessutom befinner sig ”kvalitet” på en subjektiv skala. Man måste sätta fingret på ”kvalitet” och definiera det för sig själv, för sin organisation och för sina kunder.

Vi gör revision baserat på ert svar när vi ställer frågan
”Vad är kvalitet?”

FirstCert AB


Vad är ISO 9001:2015

Standarden ISO 9001 kom fram 1987 och är idag inne på sin 5:e utgåva (ISO 9001:2015).Andemeningen med standarden är att höja medvetenheten inom företaget kring vilka krav och förväntningar som finns, och hur företaget fångar upp och förvaltar dessa. Detta skall genom principen ”Plan-Do-Check-Act” skapa förutsättningar till en ökad förståelse och uppfyllande av exempelvis kundernas krav. Så att kunderna får levererat den kvalitet man har förväntat sig, eller högre. ISO 9001:2015 är i sig ingen facit över hur man lyckas med kvalitet, utan skall ses som en verktygslåda där man får verktygen att analysera, systematisera och genomföra förändringar baserat på den information som ledningssystemet ger.

Vad innebär ISO 9001:2015 för er?

En certifiering mot ISO 9001:2015 är ett bra sätt att visa vikten av ständiga förbättringar som ger er nöjdare kunder, anställda eller andra intressenter. Ett ledningssystem skall ge er dem nycklar och input för att bedriva er verksamhet och ge er dem fördelar som får er att utvecklas mot er långsiktiga strategi.

Genom att implementera ett ledningssystem blir ni tvungna att analysera er själva som organisation, hitta era styrkor och identifiera era svagheter och sedan välja metoder för att förstärka era styrkor och hitta vägarna bort från det som ni har som svagheter. Ni skall analysera vad ni gör, beskrivet i processer; Dessa processer blir sedan basen för er resa mot ständig förbättring.

Varför välja FirstCert?

Vi har valt vår slogan ”Som certifiering skall vara”; Det syftar till att sätta kunden i fokus och genomföra revisioner som bidrar till en förbättring av verksamheten, utifrån de premisser som vår kund har.
Utöver vår erfarenhet så ligger självklart standarden som grund till vårt agerande i fält.
Vi gör revision baserat på ert svar när vi ställer frågan ”Vad är kvalitet?”.