Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Dataskyddsdeklaration

- som certifiering skall vara

Din integritet, vårt ansvar

Nedan finner du hur vi på FirstCert AB handskas med personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgift är ett brett och omfattande uttryck. Till det räknas in allt som kan identifiera dig som person såsom:

  • Namn,
  • adress,
  • personnummer,
  • e-postadress,
  • bilder,
  • telefonnummer, osv

och det gäller uppgifter som enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en person.

Ansvarig för insamlade uppgifter?

FirstCert AB
Stensnäsvägen 41
184 63 Åkersberga
Organisationsnummer: 559130-8860
Telefon: 0730 419399

Integritetspolicy för kunder, leverantörer och anställda

Vad används uppgifterna till?
Personuppgifter hos FirstCert AB sparas enbart utifrån berättigat intresse, såsom affärskontakt med personer hos befintliga och potentiella kunder/leverantörer. Kontaktuppgifter, till exempel telefonnummer, e-post och adress, avser jobbrelaterade uppgifter.

Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla avtalen med kunder och leverantörer i form av utförande av uppdrag, rapportering och fakturor mm. Dina uppgifter skyddas genom lösenordsinloggning till våra datorsystem och telefoner. Detta säkerställer att ingen obehörig eller utomstående får tillgång till dina uppgifter.

Du vars personuppgifter vi har registrerade har givetvis rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Du har även rätt att begära dina personuppgifter raderade från vårt register.

Publik information
I enlighet med vår ackreditering 17021-1:2015 finns det viss information som vi skall tillhandahålla när så efterfrågas som rör våra kunder. Denna information är: Företagsnamn, vilken standard som man är certifierad mot, beskrivning (scopetext), geografisk information (land och stad).

Vilka kategorier förekommer och varför registreras dessa?

Kunder
Berättigande för affärer och avtal, rapportering mm

Anställda
Anställdas uppgifter sparas för administration, anställningsavtal samt uppgifter till exempelvis Swedac, Skatteverket mm.

Leverantörer
Berättigande för affärer och avtal mm.


Om vi brister i vårt arbete

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter fel och i strid med gällande dataskyddslagstiftning vill vi att du berättar det för oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se www.datainspektionen.se.