Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Certifikats giltighet

- som certifiering skall varaFirstCert har en skyldighet att vid förfrågan
tillhandahålla uppgifter om
certifieringsuppgifter rörande våra
certifierade kunder.
Detta omfattar ex. uppgifter om certifiering upprätthålls, utgångsdatum av certifieringen, vilka standarder den omfattar, vilka orter och ev olika juridiska enheter som ingår.
Vad som avses är alltså certifikatets giltighet och omfattning, inget annat.
FirstCert har tystnadsplikt gentemot sina kunder om alla resultat och andra intryck från revision samt personuppgifter.

Gäller frågan vilka giltighetstid, orter, standarder, eller något annat.