Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Om FirstCert AB

- som certifiering skall vara

Om FirstCert AB

FirstCert AB och ”som certifiering skall vara” är sprungna ur en mångårig erfarenhet i certifieringsbranschen. Inom internationella organ, till nationella. Från stora organisationer, till små- och medelstora och framförallt till den allt mer starkt växande tjänstesektorn.


Kunden i fokus och genomföra revisioner som bidrar till en förbättring av verksamheten

FirstCert AB


”Som certifiering skall vara” syftar till att sätta kunden i fokus och genomföra revisioner som bidrar till en förbättring av verksamheten, utifrån de premisser som vår kund har. Utöver vår erfarenhet så ligger självklart respektive standard och rikets lagar som grund till vårt agerande i fält.

FirstCert AB erbjuder certifiering av ledningssystem enligt :

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2023

Läs mer om respektive standard genom att klicka på dem


Ackreditering

FirstCert AB är ackrediterade av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: SWEDAC.

Genom ackreditering har vi ett bevis på att våra rutiner, vårt arbetssätt och att våra revisioner genomförs på ett kontrollerat och regelmässigt korrekt sätt.

Opartiskhet och oberoende

FirstCert AB agerar utifrån att vi är väl medvetna om de krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan. Genom objektiva bedömningar, opartiskt och oberoende agerande, på alla nivåer inom FirstCert AB vårdar vi trovärdigheten för utfärdade certifikat. Genom våra rutiner och uppförandekoder kan FirstCert AB säkerställa att alla aktiviteter inom FirstCert AB genomförs på ett opartiskt och oberoende sätt.