Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

A-Ö

- som certifiering skall vara

A-Ö

När man går igenom en certifieringsprocess kan man stöta på uttryck som kan verka främmande eller svåra att greppa. Här går vi igenom några:
Önskar du att vi förklarar ytterligare, eller inte hittar det du söker är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

A

Action plan

Ackreditering

AFS 2001:1

AFS 2015:4

Ansvar

Avvikelse

B

Beslut

C

Certifieringsprocessen

Certifikat

Certifieringsbeslut

D

E

F

Fara

Fortlöpande tillyn

Förbättringsförslag

G

GAP analys

Go to Gemba

Grundorsak

H

Handlingplan

Hänvisning till certifiering

I

Intern revisor

Internrevision

Intressent

Iceberg of ignorance

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

K

Klagomål

Kommentar

Konsult

L

Ledningens genomgång

Leverantörsbedömning

M

Mål

O

Omcertifieringsrevision

Opartiskhet

P

PEST(LE)

Protokoll

Q

R

Revisionsledare

Revisor

Revisionsprocessen

Risk

Riskanalys

S

Skyddsrond

Standard

Suspendering

T

Tryckkärl

U

Utvecklingsbesök

Utökningsrevision

V

Vad är en riskbedömning

Vad är ISO 14001:2015

Vad är ISO 9001:2015

W

X

Y

Z

Å

Återkallande av certifikat

Ä

Ö

Överklagande

Övertag