Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Klagomål

- som certifiering skall vara

Klagomål

Har ni synpunkter på hur vi eller någon av våra certifierade kunder agerar och vill berätta det för oss?

Det finns krav på ackrediterade verksamheter att ta in och opartiskt behandla alla de klagomål som riktas mot oss, eller en av våra certifierade kunder.
Ansvarig för klagomålshanteringen är VD, Leif Strand.

Vi tar alla synpunkter vi får in på största allvar och kommer på ett sakligt och professionellt sätt behandla de uppgifter vi får. Den som har synpunkter skall bli hörd och inte ifrågasatt.
Det ligger på vårt ansvar att undersöka synpunkterna och agera där efter för att säkerställa dels vad som har inträffat, vad man gjort åt för korrigerande åtgärder. Detta gäller vår egen personal som våra certifierade kunder. Då vissa uppgifter kring våra kunder är sekretessbelagda kan vi inte dela med oss av alla uppgifter som vi hittar i vår utredning, men vi önskar självklart ha en nära dialog med den som lämnar in ett klagomål.

När vi fått klarhet i klagomålet och hört alla inblandade parter så kommer vi att meddela både kund och om man så önskar även den som lämnat in synpunkten för att tillsammans får ett avslut och gå vidare.

Använd formuläret nedan, eller slå oss en signal på 0730 41 93 99.