Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Månad: mars 2021

- som certifiering skall vara

ISO 45001:2023

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö Svenska standardinstitutet skriver följande kring ISO 45001:2018: Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer…
Läs mer

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

– En stor del av vårt liv tillbringar vi på våra arbeten och det finns en nära koppling mellan arbete och individens hälsa och välmående. Därför är det viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är. Ett hälsosamt arbetsliv är ett prioriterat område i den nya arbetsmiljöstrategin. Vi behöver fokusera på det som idag är hälsofrämjande i våra arbetsmiljöer för att fortsätta sträva efter ytterligare förbättringar för att skapa långsiktig hållbarhet och hälsa, säger Johan Stenmark projektledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap