Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

AFS 2015:4

- som certifiering skall vara

Denna arbetsmiljöföreskrift beskriver hur man som organisation aktivt förväntas arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Detta är ett område som dessvärre resulterar i mycket ohälsa idag, en ohälsa som ofta leder till långa rehabiliteringar och har en benägenhet att resultera i återfall.

Föreskriften anger att medarbetare i arbetsledande ställningar skall ha nödvändiga kunskaper om hur man jobbar förebyggande med att upprätthålla en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Detta omfattar även arbetet med att förebygga kränkande särbehandling. I huvudsak tre områden behandlas:

a) arbetsbelastning

b) arbetstidens förläggning

c) kränkande särbehandling

Vi på FirstCert lever efter ”Som certifiering skall vara” och sätter våra kunders behov och möjligheter högt på listan. Låt oss tillsammans arbeta genom ständig förbättring via certifiering av ert ledningssystem.

Kontakta oss om ni har frågor eller önskar en offert inom certifiering av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 45001:2018. Är ni redan certifierade? Byt till oss och upplev ”som certifiering skall vara”.