Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Ansvar

- som certifiering skall vara

Begreppet ansvar menar på att en person eller grupp som skall säkerställa output och outputens riktighet. Högsta ansvarig under begreppet arbetsmiljö brukar kallas för ”arbetsgivaren”. Arbetsgivaren kan aldrig delegera sitt arbetsmiljöansvar, men då det kan vara en svår uppgift för arbetsgivaren att ha full insyn och säkerställa alla aktiviteters genomförande i hela bolaget, kan olika uppgifter kopplade till arbetsmiljöarbetet delegeras. Delegering i lagboken för arbetsmiljö beskrivs som ”
uppgiftsfördelning”.

Vid fler anställda än 10 personer skall uppgiftsfördelning vara skriftligt; men det finns inga nackdelar för verksamheten att alltid ha dessa fördelningar i skrift. En som fått sitt ansvar delegerat till sig, har också rätten att avsäga sig ansvaret om denne inte finner att man har eller fått tillgodo se sig tillräcklig kompetens/utbildning eller andra resurser så som exempelvis tid.