Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Återkallande av certifikat

- som certifiering skall vara

Våra avtal innefattar 6 månaders ömsesidig uppsägning.
I praktiken innebär det att från den dag som endera parten säger upp avtalet så hålls certifikatet i gång i 6 månader; Under förutsättning att kraven i ackrediteringen kan upprätthållas. Skulle perioden mellan revisionerna bli för lång (längre än 12 månader) så kommer certifikatet upphöra på den dagen revisionen senaste skulle varit utförd. Samma sak gäller beslutets giltighetstid, går beslutet ut; så upphör certifieringen automatiskt.

Skulle ert certifikat bli återkallat kommer ni bli informerade kring det datum där all hänvisning till FirstCert och utställt certifikat måste upphöra, ni kommer också ombedjas att skicka in ert certifikat till oss.

Andra exempel på fall där vi kan bli nödgade att återkalla ett certifikat:
a) man har inte, eller kan inte åtgärda orsakerna som låg till grund för en suspendering inom given tidsram.
b) man riskerar FirstCert:s anseende som certifieringsorgan.
c) utebliven betalning av utförda uppdrag.

Skulle ett certifikat bli återkallat och man önskar att uppbära certifikat igen måste certifieringscykeln börja om från början.