Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Avfallshierarkin

- som certifiering skall vara

Även kallad ”avfallstrappan”, är en prioriteringsordning för hur vi skall ta hand om vårt avfall. Detta er en ambition som stöds av EU direktiv och överförts till vår nationella miljölagstiftning. I denna hierarki är det ultimata att agera utifrån det högsta trappsteget och prioritera nedåt ett steg i taget där deponi är den sista utvägen.