Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Avvikelse

- som certifiering skall vara

När vi som certifieringsorgan inte kan se överenskommelse med ett krav. När man arbetar med certifiering av ledningssystem så är vår uppgift att se till att kraven uppfylls i antingen:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Vi klassificerar avvikelser som stora eller små. Beroende på hur allvarlig avvikelsen är. Klassiska exempel på stora avvikelser är lagbrott, standradelement som inte uppfylls i ledningssystemet eller andra större systemkollapser.

En mindre avvikelse kan vara att rutinen finns, och uppfyller kraven, men fullföljs inte inom den certifierade organisationen.

En avvikelse kan knytas mot en eller flera standardelement, och mot en eller flera standarder.

Hos oss på FirstCert ser vi avvikelser som ett av de många verktyg som vi kan använda oss av för att stimulera förbättring.

Avvikelser kan också uppstå inom en organisation, antingen i processen (det dagliga arbetet) eller av en olycka, tillbud eller reklamation; eller så kan det uppstå vid en intern revision.

Avvikelser är ett av många verktyg som finns för att påvisa förbättring och kan/bör skrivas inom alla delar av organisationen. Se gärna vårt skrivning om Iceberg of ignorance varför det är viktigt.

En avvikelse kan noteras på många sätt, från en tabell i ex. Excel, till avvikelseblanketter både digitala, eller utskrivna och det finns hela IT-system som kan hjälpa till med detta.

Vi från FirstCert har lång erfarenhet från revisioner och arbetet med avvikelser. Under många år har formeln för avvikelser varit krav (egna rutiner/lagkrav/standardkrav)+bevis=avvikelse.

Även om detta är helt korrekt så vill vi på FirstCert mer med våra ledningssystemsrevisioner. Vi har som praxis att också påvisa nyttan med avvikelsen. Detta är en av det saker som vi lägger in under ”som certifiering skall vara”.