Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Certifikat

- som certifiering skall vara

Certifikatet erhålls som ett bevis på att ledningssystemet genomgått granskning och bedöms uppfylla alla nödvändiga krav. På certifikatet framgår certifieringsorganets namn, organisationens namn, en kort verksamhetsbeskrivning, aktuella standarder och giltighetstid.

Certifikatet förnyas vid varje omcertifiering, vart 3dje år. Certifikatet erhålls samtidigt som beslutet.