Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Cirkulär ekonomi

- som certifiering skall vara

Cirkulära ekonomin står i kontrast till den traditionella Linjära ekonomin. Skillnaden hörs på namnen: den Linjära ekonomin kännetecknas av att utvinna råmaterial-producera-konsumera-bli kvitt avfallet. Detta resulterar i det ”slit och släng” samhälle vi inte vill ha, där resurserna inte används fullt ut.
Den cirkulära ekonomin å andra sidan syftar till en högre nyttjandegrad av resurserna där återanvändning och återvinning är de centrala begreppen. ”Slit och släng” ersätts av ett ”kretslopps-tänk”: Resurs-hållbar design/redesign-tillverkning/återtillverkning-användning/återanvändning-insamling-återvinning.

Den cirkulära ekonomin bygger på tre grundprinciper:

1. Designa för hållbarhet: Detta innebär att man utformar produkter på ett sätt som gör att de kan repareras, återanvändas eller återvinnas när de inte längre behövs.
2. Bevara och förlänga livscykeln: Genom att förlänga livscykeln på produkter kan man minska mängden avfall och spara på resurser.
3. Återvinna och återanvända resurser: Material som redan har använts kan återvinnas och användas igen i nya produkter.