Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

EN-harmonisering

- som certifiering skall vara

EN-harmonisering

EN-harmonisering spelar en avgörande roll inom den europeiska regleringsramen för produkter, och det är särskilt viktigt när det kommer till att främja övergripande säkerhet, kvalitet, handel och hållbarhet inom EU. Dessutom finns det en värdefull koppling mellan EN-harmonisering och internationella standarder som ISO 45001:2023 (för arbetsmiljöledning), ISO 9001:2015 (för kvalitetsledning) och ISO 14001:2015 (för miljöledning).

Vikten av EN-Harmonisering och dess Koppling till ISO-standarder

EN-harmonisering är en central del av Europeiska unionens (EU) strategi för att säkerställa att produkter som cirkulerar inom det europeiska ekonomiska området uppfyller gemensamma säkerhets- och prestandakrav. Det har en omfattande inverkan på produktsäkerhet, effektivitet, handel och hållbarhet inom EU. EN-harmonisering möjliggör att tekniska specifikationer och standarder harmoniseras i hela EU, vilket ger följande fördelar:

1. Främjar Säkerhet och Kvalitet:

EN-harmonisering innebär att produkter som uppfyller de fastställda standarderna anses säkra och av hög kvalitet. Detta gagnar såväl konsumenter som företag genom att minska risken för skadliga eller undermåliga produkter på marknaden. Det är särskilt relevant för konsumenternas och arbetstagarnas säkerhet.

2. Underlättar Handel:

Harmoniserade standarder underlättar handel inom EU genom att eliminera tekniska handelshinder. Företag kan sälja sina produkter i flera EU-länder utan att behöva anpassa dem till olika nationella standarder. Detta minskar byråkrati och främjar en smidigare rörlighet av varor över gränserna.  Detta kan underlätta när revision mot ISO 45001:2023 tillsammans med ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 nu också är harmoniserade och revision skall göras i ett annat EU-land.

3. Främjar Innovation:

EN-harmonisering kan också uppmuntra innovation genom att fastställa en gemensam teknisk referensram. Det hjälper företag att förstå och använda de senaste tekniska framstegen, vilket leder till utveckling av mer avancerade och konkurrenskraftiga produkter. Detta rör dock inte certifieringen av ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och ISO 45001:2023.

4. Ökar Förtroendet på Marknaden:

Konsumenter, företag och myndigheter kan lita på att produkter och tjänster som följer harmoniserade standarder uppfyller höga säkerhets- och prestandakrav. Detta skapar förtroende på marknaden och minskar risken för produkter och tjänster av dålig kvalitet.

5. Minskar Byråkrati:

För företag innebär EN-harmonisering att de kan använda samma tekniska dokumentation och tester för att visa överensstämmelse med kraven i flera EU-länder. Detta minskar administrativ bördan och kostnaderna.

En viktig utveckling i harmoniseringsprocessen är att den även omfattar internationella standarder som ISO 45001:2023 (arbetsmiljöledning), ISO 9001:2015 (kvalitetsledning) och ISO 14001:2015 (miljöledning). Dessa standarder är globalt erkända och används av organisationer över hela världen för att förbättra sina ledningssystem inom arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

Fördelen med att nu även ISO 45001:2023 är EN-harmoniserad är att detta möjliggör en enhetlig metod för bedömning av överensstämmelse inom arbetsmiljöledning inom hela EU. Organisationer som efterlever denna standard kan nu enklare och effektivare visa att deras arbetsmiljöledningssystem uppfyller EU:s gemensamma krav, vilket är avgörande för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö för arbetstagarna och samtidigt uppfylla de krav som ställs inom EU.

Sammanfattningsvis är EN-harmonisering en viktig del av EU:s regleringsram för produkter och spelar en avgörande roll för att främja säkerhet, prestanda, handel och hållbarhet inom EU. Dess koppling till internationella standarder som ISO 45001:2023, ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 förenklar företags följsamhet och möjliggör globalt erkända metoder för hantering av arbetsmiljö, kvalitet och miljöledningssystem.

FirstCert AB certifierar bolag, stora som små mot ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2023.
Är du redan certifierad och vill uppleva ”som certifiering skall vara” kontakta oss genom ”Byt till oss”. Eller är på väg att certifiera din verksamhet mot någon av: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2023
hör av er till oss genom att fylla i en offertförfrågan.