Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Fara

- som certifiering skall vara

Ur ett arbetsmiljöperspektiv och då kopplat till ISO 45001:2018, är ”fara” ett centralt begrepp. En fara är en källa till potentiell ohälsa eller olycka. Faran brukar beskrivas med en orsak till vad som utlöser den som riskfylld, ex: manuell hantering, lyft av 15kg säckar.

När man riskbedömer sin verksamhet skall man först systematiskt identifiera sina faror. Vanligt är därefter att fastställa vilken skada faran kan resultera i och sedan vilka hjälpmedel man har på plats.

Därefter riskbedöms faran.Det är viktigt att hålla isär begreppen vilket även bidrar till att riskbedömningen blir konsekvent och relevant, ex: ”stress” blir trubbigt att riskbedöma om man vill komma åt rätt problem då ev. åtgärd skall fastställas. Stress är alltså konsekvensen av en fara, ex: hög arbetsbelastning pga få utbildade i X. Det är alltså utbildningssituationen som bör uppmärksammas då åtgärder skall identifieras.