Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

FMEA

- som certifiering skall vara

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), eller feleffektsanalys, är en riskanalysmetod som är vanlig i fordonsindustrin, och då ur ett kvalitetsperspektiv.
Ex kan en FMEA bidra till att analysera och förbättra en tillverkningsprocess men även framtagandet, design, av en produkt. Metoden utvecklades efter kriget som en konsekvens på den ökade snabbheten och komplexiteten i utvecklingen.