Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Förbättringsförslag

- som certifiering skall vara

Åtgärder som syftar till att bibehålla och förbättra prestanda i organisationen. Detta kan gälla effektivare, säkrare arbetssätt, utrustning, rutiner osv. En del organisationer väljer att benämna alla typer av avvikelser, observationer, tillbud osv för förbättringsförslag då det klingar mer positivt och kan resultera i ökat antal noteringar.

Terminologin är inte det viktigaste utan att organisationen hittar ett bra sätt att få in förbättringarna. Viktigt är att involvera alla delar i organisationen och göra metoden för anmälan känd och lättarbetad samt säkerställa en bra uppföljning på inkomna förslag.