Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Fortlöpande tillsyn

- som certifiering skall vara

Detta innebär att något regelbundet undersöks och kontrolleras så inga avvikelser mot funktion, prestanda finns från det som förväntas för en säker drift. Den fortlöpande tillsyn man berörs av brukar normalt dokumenteras som ett bevis på att den görs och att ev brister åtgärdas.

I många fall utförs den av den egna organisationen i enlighet med intervall och innehåll man fastställt utifrån de regler som gäller, ex: trycksatta anordningar och daglig tillsyn av truckar.