Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

GAP analys

- som certifiering skall vara

Detta är en metod som identifierar det aktuella läget med ett potentiellt framtida läge. Ett exempel kan vara att inför en certifiering kartlägga sina rutiner och arbetssätt för att sedan jämföra med standardens krav.
De brister som identifieras är då GAPet. Det finns många sätt att göra detta på och med GAP-analys är det inte ett specifikt sätt som avses, snarare syftet att åskådliggöra bristerna.