Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Go to Gemba

- som certifiering skall vara

Detta uttryck kommer från metoder som LEAN och Kaizen och syftar på vikten av att befinna sig, observera och dra slutsatser där aktiviteterna verkligen sker. Det riktar sig mycket till ledande funktioner och att de förstår vad som verkligen händer snarare än att konsultera andrahandsuppgifter och antaganden.
Detta kan yttra sig i ex regelbundna ”Gemba ronder” från högsta ledningen i en verksamhet. Utöver att fylla på kunskapsluckor är det ett sätt att visa intresse och stärka känslan av samhörighet och respekt för allas arbete. ”Gemba” är japanska för ”den verkliga platsen”.