Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Grundorsak

- som certifiering skall vara

Om en avvikelse, reklamation, incident etc skall behandlas på ett sätt som förhindrar att den upprepas måste grundorsaken identifieras för att utföra de relevanta, verkningsfulla åtgärderna (korrigerande åtgärder). Att gå till botten med problemet är detsamma som att identifiera grundorsaken. Det finns många mer eller mindre omfattande metodiker för detta. Ett enkelt sätt är att fråga ”fem varför”, ex: Hål felborrade för alla artiklar i order X. 1 varför: Kalle borrade fel. Åtgärd: säg till Kalle. Detta torde inte vara grundorsaken?

Kanske var det:
1 varför: Kalle borrade fel.
2 varför: Kalle läste fel på ritningen.
3 varför: Kalle var osäker och chansade.
4 varför: Kalle har inte gjort momentet själv förut.
5 varför: vår interna upplärning har brister (och varför frågade inte Kalle vid tveksamhet?)

Ibland är ett uppkommit fel av en så självklar natur att det kan vara onödigt att ta det via en grundorsaksanalys, men påfallande ofta riktas åtgärderna på symptomen. Att göra en enkel grundorsaksanalys är väl investerad tid.

Även faktorer som stress orsakad av hög arbetsbelastning, bristande kompetens eller vaga prioriteringsordningar är ofta förknippade med grundorsak till uppkomna problem. Rätt åtgärder för att avhjälpa det? Börja med grundorsaksanalys.

Ett annat sätt att se på grundorsak eller kanske hitta lösningen är att ställa sig fråga; Varför fick jag ens möjligheten att göra fel. Exempel kring detta hittar man ofta i skyddssystem; maskinen kan inte starta förr än grinden är stängd, maskinen kräver att man trycker med båda händer samtidigt för att säkerställa att fingrarna är borta.  Vi på FirstCert lever efter ”Som certifiering skall vara” och sätter våra kunders behov och möjligheter högt på listan. Låt oss tillsammans arbeta genom ständig förbättring via certifiering av ert ledningssystem.
Kontakta oss om ni har frågor eller önskar en offert inom certifiering av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 eller ISO 45001:2018. Är ni redan certifierade? Byt till oss och upplev ”som certifiering skall vara”.