Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Hänvisning till certifiering

- som certifiering skall vara

Många önskar att hänvisa till sin certifiering via sin hemsida, broschyr eller e-postsignatur.

Certifieringsmärket storlek får ändras genom proportionell förstoring eller förminskning.
OBS! Det är inte tillåtet att förändra certifieringsmärket på annat sätt än genom att förstora eller förminska proportionellt.

Kunden äger rätt att visa med certifikatet tillhörande märkning på t.ex. brevpapper, fakturor, offerter och reklamlitteratur. Tryckoriginal översändes via e-post. Följande grundläggande regler gäller för användning av certifieringsmärket:

1) certifieringsmärket skall reproduceras i sin helhet, i godtagbar storlek eller färg,

2) certifieringsmärket får endast användas för att uppvisa godkännandet av kundens ledningssystem och får inte sättas på produkter,

3) certifieringsmärket får inte användas på ett sådant sätt att de ger en felaktig bild av den tilldelade certifieringen,

4) Hänvisning till certifiering på exempelvis fordon, skyltar eller annat kan tillåtas efter samråd med FirstCert.

5) produkter eller produkters förpackningar får inte förses med certifieringsmärke,