Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Intern revisor

- som certifiering skall vara

Är den person som genomför intern revision år organisationen. Här skall det finnas ett oberoende från utsedd intern revisor till de funktioner som revideras. Möjlighet finns att låta en extern part utföra revisionen.

Organisationen skall fastställa vilka krav och kvalifikationer man ställer på sin/a internrevisor/er. Viktigt är att den interna revisorn är bekant med aktuella standarder och hur kraven säkerställs i de egna arbetssättet.