Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Konsult

- som certifiering skall vara

Rollen finns som bekant på många områden. En konsult är ju någon som i egen regi tillhandahåller efterfrågade tjänster. Ibland sker det på distans och ibland aktivt i en verksamhet som stöd utifrån. Uppdragen är oftast tidsbestämda och av projektkaraktär.

I certifieringsbranschen kan i huvudsak två kategorier nämnas:

Revisorn: jobbar ofta som konsult och tillhandahåller sin revisionskompetens till ett ackrediterat certifieringsorgan. Arbetet utförs efter certifieringsorganets rutiner och uppdragen tilldelas och styrs från certifieringsorganet som också skall säkerställa att den anlitade tjänsten har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Detta skall kunna styrkas för SWEDAC i deras tillsyner av certifieringsorganet.

Leverantör av ledningssystem: Denna kategori konsulter supporterar kunden i uppbyggnad av sitt ledningssystem. Då en organisation kan känna certifieringsprocessen som lite osäker och man inte vet var man skall börja, då kan en duktig konsult hjälpa till att reda ut begreppen och få styrfart i projektet. Ibland kan vissa aktiviteter fortsatt ligga på konsulten även löpande efter en certifiering. Det är upp till kund att fastställa hur man vill sköta detta.

Dock kan vara värt att påpeka att kunden skall ha ”ägandet” av sitt system. Det kan inte anses som ok om en konsult vid revision svarar på alla frågor och organisationen svävar i ovisshet.