Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

LEAN

- som certifiering skall vara

LEAN manufacturing, eller LEAN production, är en produktionsfilosofi som syftar till att eliminera slöseri (waste) och öka produktiviteten i tillverkningsprocessen. Konceptet utvecklades av Toyota i Japan på 1950-talet och har sedan dess spridit sig över hela världen och till andra branscher.

LEAN manufacturing bygger på några grundläggande principer som inkluderar:

Värdeflödesanalys: Identifiera de stegen i tillverkningsprocessen som skapar värde för kunden och eliminera de steg som inte gör det. Genom att fokusera på de processer som är mest värdefulla för kunden kan företag minska slöseri och öka produktiviteten.

Kontinuerlig förbättring: Sträva efter att ständigt förbättra processen genom att identifiera och eliminera slöseri och genom att uppmuntra till en kultur av ständig förbättring. Detta inkluderar att involvera alla medarbetare i att identifiera och lösa problem i produktionen.

Jämna ut produktionen: Anpassa produktionsnivån efter efterfrågan för att undvika att överproduktion eller underproduktion skapar slöseri eller problem i produktionen. Detta kan uppnås genom att använda produktionssystem som Just In Time (JIT) där produkter tillverkas när de efterfrågas.

Flexibilitet och snabbhet: Sträva efter att ha en snabb och flexibel produktion genom att förenkla processer och ha en platt organisation som främjar kommunikation och samarbete mellan alla avdelningar.

Respekt för människor: Utveckla en kultur som fokuserar på att uppmuntra, stödja och utveckla människor inom organisationen.

Genom att följa dessa principer kan organisationer minska slöseri, förbättra produktiviteten och leverera hög kvalitet till kunderna. LEAN manufacturing kan tillämpas på många branscher och är inte begränsad till tillverkning utan kan också tillämpas på tjänsteproduktion och andra företagsprocesser.