Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Ledningens genomgång

- som certifiering skall vara

Enligt kvalitet, miljö- och arbetsmiljöstandarderna skall högsta ledningen med planerade intervall utvärdera ledningssystemets lämplighet hur det tillämpas och om det bidrar till önskad effekt, ex. förbättring?

Deltagare bör alltså vara ledningsgrupp el motsvarande, dvs en bra representation för hela organisationen.

Det finns inget facit för planerat intervall, här får organisationen känna sig för vad som passar bäst. Minimikravet är dock att alla områden som anges under avsnittet skall behandlas en gång per år.

Organisationen skall utvärdera om de externa faktorer man berörs av är aktuella och om verksamhetssystemets omfattning är korrekt. Man skall utvärdera mål och handlingsplaner samt hur det ser ut med resurser för att effektivt jobba med förbättringsarbetet. Sammantaget skall man se om det finns några nya trender eller andra förbättringar som bör adresseras.

Utfallet från ledningens genomgång skall dokumenteras.