Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Leverantörsbedömning

- som certifiering skall vara

De tjänster och varor som organisationen behöver för sina produkter eller tjänster skall på ett kontrollerat sätt bedömas. Det skall finnas kriterier som man utgår ifrån, kriterier som av organisationen beslutat är relevanta för att spegla de krav man ställer. Utvärderingen skall dokumenteras.

Första steget blir att identifiera sina nyckelleverantörer, leverantörer som har en betydande inverkan på kvalitets, miljö – och/eller arbetsmiljöpretsanda.

Som med så mycket annat i ett verksamhetssystem gäller det för organisationen att hitta det sätt som passar dem. Leverantörsbedömningen kan vara allt utvärdering av leveranssäkerhet, uppkomna reklamationer etc. till planerade leverantörsbesök med grundliga genomgångar.

I realiteten kan det förekomma leverantörer som kanske har sina brister men godkänns ändå. Detta måste givetvis vara ok, men det förutsätter en dialog med leverantören och att en förbättring sker.

Det hela skall bidra till att enklare möte kundernas krav, kunder som kan vara både externa och interna.