Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Opartiskhet

- som certifiering skall vara

FirstCert AB agerar utifrån att vi är väl medvetna om de krav på integritet, oberoende och opartiskhet som krävs i rollen som ackrediterat certifieringsorgan.

Genom objektiva bedömningar, opartiskt och oberoende agerande, på alla nivåer inom FirstCert AB vårdar vi trovärdigheten för utfärdade certifikat.

Genom våra rutiner och uppförandekoder kan FirstCert AB säkerställa att alla aktiviteter inom FirstCert AB genomförs på ett opartiskt och oberoende sätt.