Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Överklagande

- som certifiering skall vara

I bland kommer man inte överens. Har ni fått en avvikelse eller annat utlåtande från oss och du inte känner dig hörd av vår representant; då har du möjligheten att överklaga.
En överklagan går till som följer:
Ni inkommer med vad ni önskar överklaga och vem eller vilka som har fört vår talan i ärendet. På så sätt kan vi säkerställa att ingen inblandad kommer vara med i utredningen till händelsen.

Det är ett krav för ackrediterade certifieringsorgan att opartiskt utreda och komma till botten med varje synpunkt vi får in. Skulle det vara så att det inte finns någon möjlighet att på ett opartiskt sätt ta emot er synpunkt så kommer vi att använda oss av en kommitté som vi kallar för ”Rådgivande nämnden”. Deras uppgift är bland annat att göra bedömningar kring vår opartiskhet i frågor som rör vår verksamhet, men också hjälpa till i fall som dessa.

Oavsett vem som tar sig an er överklagan hos oss så kommer vi titta på den och hålla er uppdaterade löpande allt eftersom processen fortlöper.
När samtliga sidor har fått säga sitt, så kommer vi, eller vår rådgivande nämnd med ett utlåtande kring ärendet.
Men vårt mål är självklart att alla skall vara överens kring rapport och avvikelser redan vid avslutande möter på revisionen

Använd kontaktformuläret nedan för att initiera en överklagan