Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Revisionsledare

- som certifiering skall vara

Revisionsledaren är den revisor som av FitsrCert utsetts vara kontakt mot kund bokar tider, förbereder och genomför revisionen. Detta inkluderar också upprättande och sammanställning av nödvändig dokumentation för revisionen. Revisionsledaren är också den som skall ha svaren på ev avvikelser för godkännande.

Skulle det bara vara en revisor, vilket är vanligt, som utför revisionen har denne med automatik också revisionledarrollen.

Utskrift av beslut och certifikat samt upprättande av offert ligger inte på FirstCerts revisionsledare, det görs av administrationen på kontoret.