Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Revisor

- som certifiering skall vara

I ett revisionsteam bistår en eller flera revisorer efter den revisionsplan som revisionsledaren upprättat och kund skall ha fått innan revisionen. Inför slutpresentation till kund har revisorerna bidragit med sina observationer för det slutliga utfallet.

Vilka områden en revisor har befogenhet att revidera baseras på tidigare yrkeserfarenhet, studiebakgrund samt erfarenheter från tidigare revision på det aktuella området.

Skulle det bara vara en revisor vid revisionen är denne med automatik även revisionsledare