Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Risk

- som certifiering skall vara

I en riskbedömning är risken allvarlighetsgraden av den fara den avser om den skulle inträffa. Oftast genereras risktalet genom att lägga ihop sannolikheten med konsekvensen.

Rent generellt är också risk och möjligheter ett centralt begrepp i kvalitets, miljö- och arbetsmiljöstandarderna. Då förutsätts man ha kontroll på risker och agera förebyggande ur ett bredare perspektiv än det arbetsmiljörelaterade. Alltså skall även kvalitets och miljöfrågor beaktas och inverkan från lagar och andra krav och miljöaspekter.

Dessa risker kan identifieras genom brainstorming, någon analysmetod etc.