Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Riskbedömning

- som certifiering skall vara

Riskbedömning är en process som syftar till att identifiera faror, riskklassa dessa och vidta åtgärder för att minska risktalet om nödvändigt. I allmänt tal används termer som riskanalys, riskbedömning, fara, risk om vartannat och det kan vara bra att reda ut begreppen:

Att jobba systematiskt med riskreducering en mycket viktig del i standarder såväl som gällande lagstiftning.

Alla delar av verksamheten skall omfattas av riskbedömning, fysiska och organisatoriska och sociala risker

Riskbedömningar skall dokumenteras och regelbundet ses över för aktualitet, speciellt efter incidenter och ändringar i organisation, processer och utrustning.