Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Standard

- som certifiering skall vara

Fördelen med att ha en standard som grund i en organisation är att det blir enklare för omvärlden att relatera till hur man arbetar och vilka kravbilder som man skall leva upp till. Internt erbjuder en standard ett fast ramverk att utgå ifrån och ofta upplevs att ”ordning och reda” får bättre förutsättningar. Om man jobbar mot kraven i en internationell standard för ledningssystem (ISO 9001, 14001 och 45001) gynnas även arbetet med ständiga förbättringar.

Standarder finns på flera nivåer, ex: Svenska standarder (SS), av EU upprättade standarder (CEN) och internationella standarder (ISO). De utvecklas och uppdateras med hjälp av arbetsgrupper där de olika länderna sitter representerade.

FirstCert erbjuder certifiering mot kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö.

Dessa standarder är framtagna av den oberoende organisationen International Organisation for Standardization och organisations vilken representeras av mer än 160 nationella standardiseringsorgan. För Sveriges räkning är det SIS. ISO har sitt säte i Genève.