Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Suspendering

- som certifiering skall vara

Certifikat utfärdade av FirstCert skall återkallas om det certifierade företagets:

a) avtal med FirstCert upphör,

b) ändrar sin verksamhetsinriktning (scopetext) eller

c) om avvikelser från uppföljningsrevision eller omcertifiering inte åtgärdas korrekt.

Beslut om indragning av certifikat fattas av vår VD. Det certifierade företaget meddelas skriftligen och anmodas att återsända certifikat.

Certifikat utfärdade av FirstCert skall suspenderas om:

a) kundens certifierade ledningssystem under en längre tid inte har uppfyllt certifieringskraven, detta innefattar även om avvikelsesvar uteblir.

b) FirstCert inte tillåts utföra uppföljningsrevisioner hos kunden

c) kunden har begärt en suspension.

Det går att återinsätta ett suspenderat certifikat. Då krävs att grundorsaken till suspenderingen är hanterad på ett tillfredsställande sätt. Skulle vi blivit tvungna att suspendera ett certifikat så meddelas förutsättningarna inför varje fall enskilt med kunden. Vi kommer säkerställa grundorsakerna åtgärdats genom revision på plats hos kunden.

Man kan inte heller hänvisa till sin certifiering under tiden som certifikatet är suspenderat.