Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

SWOT

- som certifiering skall vara

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. I en SWOT analys identifierar man för organisationen viktiga frågor att ha kontroll på för företagets framtid och förmåga att tillfredsställa interna och externa kunder. Metoden erbjuder en omvärldsanalys där resultatet med fördel tas vidare i målarbetet och ständig förbättring generellt.

Detta har blivit en populär metod i arbetet med risker och möjligheter kopplat till standardernas krav.