Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Utökningsrevision

- som certifiering skall vara

Större förändringar i organisationen skall meddelas FirsCert. Förändringar i organisationen är också något som diskuteras inledningsvis vid alla revisioner.

Större förändringar som ex: ny etablering på annan ort, stor ökning i antal anställda, betydande förändringar i processerna, kan resultera i nya förutsättningar för revisionsinsatsen. FirstCert gör en bedömning på detta och skulle så vara fallet görs en utökningsrevision. I dialog med kund beslutar FirstCert om denna bör göras snarast eller om den går att inkludera i nästkommande, planerade revision.

I sammanhanget skall också påpekas att det likaväl kan gå åt andra hållet, dvs att betydande förändringar kan resultera i en begränsning av revisionsinsatsen.