Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

5S

- som certifiering skall vara

5S är en metodik för att skapa ordning och reda, vilket bidrar till kvalitet och produktivitet. Metodiken är intimt förknippad som en del av LEAN arbetet.
Ursprungligen kommer 5S från Japan, och de 5S:en kan översättas till:

Sortera

Strukturera

Städa

Standardisera

Skapa vana

De fyra första stegen innebär total översyn och genomgång av verksamheten, ex: rensa bort onödig utrustning, märka upp förvaringsplatser, harmonisera arbetssätt mellan avdelningar, skapa tydliga rutiner osv. Det femte steget, skapa vana, innebär att utfallet skall förvaltas och trimmas till ytterligare successiva förbättringar.
Oftast involveras all personal och ett steg att bibehålla och permanenta arbetssättet är ex 5S ronder.