ISO 45001:2018 ersätts av ISO 45001:2023

Vilka är nyheterna i den nya utgåvan av arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2023? INGA! ISO 45001:2018 ersätts av ISO 45001:2023 utan ändring.