Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

ISO 45001:2018 ersätts av EN ISO 45001:2023

- som certifiering skall vara

Vilka är nyheterna i den nya utgåvan av arbetsmiljöstandarden EN ISO 45001:2023?

INGA!

SIS: ”ISO 45001:2018 ersätts av EN ISO 45001:2023”
Ikraftträdesnoteringen
”Texten i den internationella standarden ISO 45001:2018 har godkänts av CEN som EN ISO 45001:2023 utan ändring”