Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

ISO 45001:2018 ersätts av ISO 45001:2023

- som certifiering skall vara

Vilka är nyheterna i den nya utgåvan av arbetsmiljöstandarden ISO 45001:2023?

INGA!

ISO 45001:2018 ersätts av ISO 45001:2023 utan ändring.