Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Skyddsrond

- som certifiering skall vara

Detta har blivit ett vedertaget sätt att med regelbundenhet undersöka sin arbetsmiljö. Detta har mer karaktären checka av, finns utrustning på plats, är skyltar synliga, utförs skrivbordsjobb ergonomiskt riktigt osv?

Jfr med riskbedömning där arbetsmoment och deras faror strukturerat analyseras.

Skyddsronder tillsammans med andra undersökande aktiviteter (ex enkäter, bullermätningar osv) bidrar till en användbar input i riskbedömningen.

Oftast finns ett dokumenterat skyddsrondsprogram för verksamheten där alla delar inkl. ytterområden ingår. Skyddsrond riktas ofta mot specifika områden, bla för att säkerställa krav på fortlöpande tillsyn som tryckkärl, lyftredskap, brandutrustning och stegar.

Skyddsronder skall dokumenteras och upptäckta brister givetvis åtgärdas.