Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Månad: februari 2021

- som certifiering skall vara

Iceberg of ignorance

Iceberg of ignorance – Varför avvikelser är viktigt Vid revisionen kommer frågan kring avvikelser upp; Garanterat. Vissa företag är bra på att rapportera, andra rapporterar lite mindre. Frågan ”vad är en avvikelse” blir för oss allt mer relevant. Det handlar inte om att hitta syndabocken, det handlar inte alltid om att man kan spara tid,…
Läs mer

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att kartlägga och
åtgärda risker i arbetsmiljön. Detta ska ske inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet och beskrivs i arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
samt i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö”