Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

- som certifiering skall vara

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

På grund av Covid-19 är vi många som sitter hemma och arbetar. Arbetsgivare har fortfarande ett ansvar för sin personals välbefinnande på arbetsplatsen. Många experter tror att vi kommer se en stor ökad mängd depressioner och annan ohälsa som en effekt av covid-19, och vi kan redan nu se tendenser av denna ökning.


Myndigheten för arbetsmiljökunskap skriver:
”Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att kartlägga och
åtgärda risker i arbetsmiljön. Detta ska ske inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet och beskrivs i arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
samt i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö”

Myndigheten ger i sin skrivning ”Förebygg och hantera psykisk ohälsa” flertalet tips och råd kring hur man skall arbeta med denna typ av ohälsa, samt vad krav är.

Men det är inte bara en psykiska ohälsan som kan riskera att hamna i kläm när man sitter hemma, även den fysiska arbetsmiljön är viktig.
Previa lämnar följande tips för att hjälpa till att hålla uppe en god arbetsmiljö:

Åtta tips för en bra arbetsplats hemma

  • Sitt ordentligt Om köksbordet är den enda ytan som finns att tillgå, se till att sitta ordentligt med ryggstöd. Att lägga en kudde i svanken som extra stöd kan vara ett sätt att hjälpa ryggen. Om den vanliga stolen är för låg, så sätt dig på en kudde. Underarmarna ska kunna vila på bordet utan att axlarna är uppdragna.
  • Var kreativ Se dig runt hemma, finns det andra, mindre uppenbara platser för att arbeta eller variera kroppsställningen? En hylla eller byrå kan till exempel fungera utmärkt som ståbord. Arbeta gärna på flera olika platser i hemmet.
  • Undvik gamnacke och musarm Hitta sätt att placera datorn på bra höjd för blicken. I knät är inte det bästa för nacken.
  • Byt ställning ofta Tänk på att inte sitta statiskt i flera timmar. Sitt inte kvar på samma plats när det blir dags för digitala möten. Stå upp under gruppmöten, eller sätt dig en stund i soffan. Det viktigaste är variation och att byta kroppsställning ofta.
  • Vila ögonen Blir det mycket tid vid datorn så se till att vila ögonen ibland. Vänd blicken, titta ut genom fönstret eller byt blickriktning, pausa ögonen någon minut.
  • Tänk på ljuset Se till att ha bra ljus. Använd gärna en flyttbar golvlampa som du kan flytta runt. Se till att inte bli bländad. Dagsljus är också bra så om det går, planera din arbetsplats så att du har möjlighet att titta ut genom fönstret ibland.
  • Bjud på distansfika Lägg in regelbundna, digitala fikapauser med en kollega eller arbetsgrupp för att kolla hur ni mår och hur det går.  
  • Rör kroppen Var noga med att gå upp och röra på dig varje timme för bättre blodcirkulation i leder och muskler. Ett enkelt sätt att få in lite vardagsmotion är att ta en paus och resa och sätta från stolen 10 gånger. Har du ett telefonsamtal inplanerat, försök att ta det under en kort promenad.

Förebygg och hantera psykisk ohälsa (PDF)

Eller varför inte ta tillfället i akt och låta dig certifiera ert ledningssystem mot ISO 45001:2018, och detta med FirstCert AB.

Klicka här för att skicka in en förfrågan
eller hör av dig till Mattias på mattias.strand@firstcert.se eller slå en signal 0730 419 399