Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Åtgärdstrappan

- som certifiering skall vara

När de olika farorna riskbedöms kan resultatet peka på att åtgärder måste vidtas för att reducera risken. Man skall då ha en prioriteringsordning baserad på åtgärdstrappan.

Detta betyder att man i nämnd ordning undersöker om faran som utgör risken kan anpassas genom att:

a) elimineras, tas bort helt.

b) ersättas med mindre farliga processer, aktiviteter, material eller utrustning.

c) använda tekniska skyddsåtgärder och omorganisering av arbete.

d) använda administrativa skyddsåtgärder, inklusive vidareutbildning, instruktioner, larm

använda lämplig personlig skyddsutrustning.

Detta kräver oftast inga komplicerade mallar, utan är ett mind set man skall vara medveten om och utgå ifrån när lämpliga åtgärder identifieras.

Kort sagt; i en bullrig verksamhet är det inte ok att dela ut hörselskydd och vara nöjd med det.

Ex: