Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Bli en miljöhjälte, minska utsläppen av mikroplaster!

- som certifiering skall vara

FirstCert AB informerar om: Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 2021

Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget.

Vi säger själva att ”vi vill vara en del av lösningen” när det kommer till certifiering inom ISO 14001:2015.
Det gläder oss att se Naturvårdsverkets satsning på bidrag för att minska utsläppen av mikroplaster i vårt dagvatten. Dela inlägget till någon som du tror kan ha nytta av denna informationen.

Vill ni också bli en del av lösningen och uppleva hur certifierings skall vara, kontakta oss så berättar vi mer.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Utslapp-via-dagvatten-20201/#syftet

Dela via:

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]