Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

Kategori: Uncategorized

- som certifiering skall vara

FirstCert AB, först med ny teknik

FirstCert AB, först med ny teknik Det är med viss stolthet vi idag kan presentera ett helt nytt koncept inom revision.Covid-19 har drabbat oss alla på något sätt, inte minst möjligheten att genomföra revison ute hos våra kunder.Vi har sett att kollegor i branschen har tagit fram system för att genomföra fjärrevisioner vilket har varit…
Läs mer

ISO 45001:2023

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 – Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö Svenska standardinstitutet skriver följande kring ISO 45001:2018: Alla har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Den internationella standarden ISO 45001 är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig mot standarden visar organisationer…
Läs mer

Friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

– En stor del av vårt liv tillbringar vi på våra arbeten och det finns en nära koppling mellan arbete och individens hälsa och välmående. Därför är det viktigt att vi börjar kartlägga vad som påverkar hur vi trivs i arbetslivet och hur hälsosam vår arbetsmiljö är. Ett hälsosamt arbetsliv är ett prioriterat område i den nya arbetsmiljöstrategin. Vi behöver fokusera på det som idag är hälsofrämjande i våra arbetsmiljöer för att fortsätta sträva efter ytterligare förbättringar för att skapa långsiktig hållbarhet och hälsa, säger Johan Stenmark projektledare på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Iceberg of ignorance

Iceberg of ignorance – Varför avvikelser är viktigt Vid revisionen kommer frågan kring avvikelser upp; Garanterat. Vissa företag är bra på att rapportera, andra rapporterar lite mindre. Frågan ”vad är en avvikelse” blir för oss allt mer relevant. Det handlar inte om att hitta syndabocken, det handlar inte alltid om att man kan spara tid,…
Läs mer

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att kartlägga och
åtgärda risker i arbetsmiljön. Detta ska ske inom ramen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet och beskrivs i arbetsmiljöverkets
författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
samt i AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö”

FirstCert AB Som certifiering skall vara

Egenkontroll

Egenkontroll – Vad skall man tänka på? Flera företag har klassats som c-verksamhet (eller högre) och blir då samtidigt belagda med krav om egenkontroll. Detta är ett typexempel på ett intressentkrav i ISO 14001:2015. Egenkontroll finns också inom ISO 9001:2015 hos exempelvis byggföretag som enligt Plan och bygglagen, eller inom livsmedelsföretag och deras HACCP. Men…
Läs mer

Kommande riktlinje om Ljus- och belysningsförhållanden

Kommande riktlinje om Ljus- och belysningsförhållanden Myndigheten för arbetsmiljökunskap meddelar om en ny kommande riktlinje för ljusförhållanden och dess vikt vid synkrävande arbeten. Dåligt ljus är inte bara dåligt för ögonen, utan kan också påverka hållningen i arbetet. Hillevi Hemphälä säger:– När det finns en bländande ljuskälla i den visuella miljön gör detta att man…
Läs mer

Bli en miljöhjälte, minska utsläppen av mikroplaster!

FirstCert AB informerar om: Bidrag för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten 2021 Naturvårdsverket har i uppdrag att fördela bidrag till åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Bidrag till investeringar för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten, är en del av uppdraget. Vi säger själva att ”vi vill vara…
Läs mer

Ert nya certifieringsorgan

Ert nya certifieringsorgan I februari 2020 öppnades portarna hos FirstCert AB, Sveriges senaste certifieringsorgan inom ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2015.Vår ambition är att tvätta bort uttryck som “det där ISO:t” och genom vår erfarna personal faktiskt lyfta på locket och diskutera vad det faktiskt går ut på: Styrning. För det är faktiskt det som…
Läs mer