Tel: 0730 419 399
E-post: mattias.strand@firstcert.se

FirstCert AB, först med ny teknik

- som certifiering skall vara

FirstCert AB, först med ny teknik

Det är med viss stolthet vi idag kan presentera ett helt nytt koncept inom revision.
Covid-19 har drabbat oss alla på något sätt, inte minst möjligheten att genomföra revison ute hos våra kunder.
Vi har sett att kollegor i branschen har tagit fram system för att genomföra fjärrevisioner vilket har varit ett tecken på att vi är på rätt spår. Vi har dock valt att gå lite längre och tagit fram ett system som ersätter revisorn på plats till 100%.
Vår metod är en sammanslagning av flera tunga aktörer och entusiaster som arbetat frenetiskt under ett års tid med utveckling, programmering, inköp och framför allt testkörning. Konceptet bygger på robotteknik, som inte bara kan förflytta sig, utan även göra bedömningar utifrån kriterierna i respektive standard för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018, men även separata kriterier som är unika för varje kund

Vid jul 2020 hade vi vårt första beta-test av produkten/tjänsten och gjorde den tillsammans med en kund som tillverkar cirkulära stålprodukter, Ludvig Unosson är VD för L.U-ring.

”Vi alla fick lite Terminator-vibbar, under revisionen; men vi är imponerade över tekniken”.
Ludvig fortsätter:
”Den största nyttan var efter att den scannat av vårt tillstånd för b-verksamhet, så genomförde den själv tester på bullernivå, luftkvalitet (sond på höger pekfinger) och utgående vatten (sond på vänster pekfinger)” Vi fick ett kvitto på att vi uppfyller kraven med god marginal. En annan fördel är noggrannheten. Vi hade innan revisionen skickat över vår kemikalielista, roboten kunde medhjälp av denna, och intelligenta kameror kolla av alla kemikalier som påträffades i lokalerna.
Vid påträffandet av en omärkt flaska genomförs en analys genom att sänka ner en analyssond i vätskan (vänster lillfinger).

Mattias Strand på FirstCert:
För oss är det ett bra stöd i verksamheten. När den inte genomför revision så står den i sin dockningsstation på vårt kontor uppkopplad till vår planeringskalender. Den stämmer av mot kalendern och planerad restid mot flertalet karttjänster. När det är dags att åka, så kopplar den helt enkelt ur sig själv och sätter sig i bilen och åker. Det har varit lite byråkrati inblandat att få tillåtelse att köra bil med hjälp av en robot, men efter några testomgångar och långa diskussioner så kom vi fram även där. En av riskerna om man såg var låg batterinivå, det har man löst så att den, kopplar in sig själv i ciggrettuttaget.

Vi är säkra på att detta är en av de tjänster som kommer vara med att forma certifieringen i framtiden; även om vi har långt kvar. Något som vi tittar på just nu är kompabiliteten mot ISO 27001 där vi har haft några bakslag.

När den skulle ta några stickprov kring hur säkert informationen låg så fick vi lite mer än vad vi gapade efter. Med i rapporten hamnade VD:s recept på vanlijdrömmar som varit en hemlighet i decennier. ”Vi var alla väldigt förvånade, men rent krasst så lyckades vi komma åt det absolut innersta hos dem, men vi ser över programmeringen i detta nu”.
”Vi tog det med en nypa salt, något som även kan göra i vanlijdrömmar” avslutar Mattias.

Nu efter lanseringen så kommer vi försöka hitta ett lämpligt namn på den.
Just nu är namnet ”Artificial Programmable Robot – Intelligence Labour: Audit, Planning, Relocating, Inspection, Legislation förkortat APR-IL APRIL.

April April